• Kongre Ana Konuları
 • Kongre'ye Davet
 • Kurullar
 • Katılım
 • Kayıt & Konaklama
 • Program
 • Sponsorlar
 • Bildiriler
 • İletişim

 • Kongre Geri Sayım:

 • Toplam Ziyaretçi:


 • Hava durumu tahmini
  AntalyaKongremize sözlü ve poster bildiri sunumu ile katılım sağlayacak katılımcılara elde edilecek sponsor gelirleri doğrultusunda belirlenecek miktarda indirim sağlanacak ve ödeme yapıldıysa iade işlemi yapılacaktır.

Genişletilmiş Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi 5 MART 2017
Kabul Edilen Bildirilerin Son İlan Tarihi 15 MART 2017
Erken Kayıt Tarihi 15 MART 2017 VE ÖNCESİ
Geç Kayıt Tarihi 15 MART 2017 VE SONRASI
Kongre Tarihi 27-30 NİSAN 2017
Kongre Yeri Antalya/Belek(Spice Hotel & SPA,www.spice.com.tr)

*Tebliğli katılımcılar için kongre ücretini yatırma son tarihi, 28 Şubat 2017’dir. Bu tarihe kadar kongre ücretini yatırmayanların, tebliğleri kongre kitabında yer almayacaktır.

II. HAYVANCILIK EKONOMİSİ KONGRESİ TARİH ve TAKVİM DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU

Ankara Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakülteleri Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalları’nın ortak organizasyonu ile Spice Hotel’de (Antalya/Belek) 27-30 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan “II. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi” Kongresi, ülkemizin içerisinden geçtiği olağanüstü süreç dikkate alınarak, kongreye katılım ve kongre organizasyon hususları başta olmak üzere, bir takım problemlerin yaşanmaması için 27-30 Nisan 2017 tarihine ertelenmiştir.

Halihazırda yaptırılan kayıt ve konaklama rezervasyonları geçerli olup, güncellenen yeni tarihe kadar kayıt işlemleri devam edecektir. Önceden kayıt yaptıran katılımcıların ilave olarak herhangi bir işlem yapması gerekli değildir.

Mücbir sebeplerden kaynaklanan bu değişiklik için anlayış göstereceğinizi umuyor, Kongremizde sizlerle buluşmak dileğiyle en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Prof. Dr. Engin SAKARYA
Kongre BaşkanıKONGRE DİLİ

Kongre dili Türkçe’dir. Kongreye katılacak yabancılar, sunumlarını İngilizce olarak yapacaklardır.

Kongre Ana Konuları

 • Hayvancılık Politikaları
 • Hayvancılık Sigortacılığı
 • Hayvancılık İşletme Ekonomisi
 • Hayvansal Üretim ve Planlama
 • Hayvan Sağlığı Ekonomisi
 • Hayvancılık Üretim Alt Sektörlerine İlişkin Analizler
 • Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvancılık
 • Kırmızı Et Sanayi
 • Süt Sanayi
 • Kanatlı Ekonomisi
 • Arıcılık ve Su Ürünleri
 • AB-Türkiye Hayvancılığı
 • Hayvancılığa Dayalı Sanayi İşletmeciliği
 • Hayvansal Ürünler Pazarlaması ve Üretici Örgütlenmesi
 • Sürü Yönetimi ve Klinik İşletmeciliği
 • Sürdürülebilir Hayvancılık ve Kırsal Ekonomik Kalkınma

Önemli Hatırlatma
 • 1- Kongremize bildirisiz olarak dinleyici katılımı yapmak mümkündür.
 • 2- Bildirilerin kabulüne ilişkin bilgilendirme sonrası kongre kitabının basımı için yazarlardan en az bir tanesinin 15 Mart 2017’ye kadar kongre kayıt işlemlerini tamamlaması gerekmektedir.
 • 3- Kongreye bildiri yollayan araştırmacıların bilimsel kurul tarafından kabul edilen genişletilmiş bildiri özetleri kongre kitabında basılacaktır.

 

II. ULUSAL HAYVANCILIK EKONOMİSİ KONGRESİ
SPICE HOTEL, BELEK / ANTALYA
27-30 Nisan 2017

Kongre'ye Davet

“II. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi” Kongresi Kafkas Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakülteleri Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalları’nın ortak organizasyonu ile Antalya’da 27-30 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Kongre kapsamında; akademisyenler ve araştırıcılar tarafından sunulacak sözlü ve poster bildiriler ile hayvancılıkta üretim alt sektörleri itibariyle mevcut durum ve sorunların tartışılacağı, güncel bilgiler ile geleceğe dönük çözüm önerilerinin paylaşılacağı oturumların yer alması planlanmaktadır.

Hayvancılığa yönelik ekonomik ve sosyal politikalarda verimlilik, izlenebilirlik ve sürdürülebilirliğin sağlanması yanı sıra sektörel rekabet gücünün artırılması da temel hedef olarak ele alınmalıdır. Bu kapsamda, hayvancılığın gelişimini sekteye uğratacak tehdit ve risklerin önlenmesinde etkin şekilde tedbirler almak, yeni fırsatlar yaratmak ve stratejiler belirlemek önemli görülmektedir.

Türkiye hayvancılık sektörünün üretimden tüketime kadar tüm yönleriyle ele alınacağı kongremiz geniş katılımlı ve sektörel etkileri yönünden faydalı bir organizasyon olacaktır.

Türkiye’de hayvancılık politikaları, hayvancılık işletme ekonomisi, hayvansal üretim ve planlama, hayvan sağlığı ekonomisi, hayvancılık üretim alt sektörlerine ilişkin analizler, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık, kanatlı ekonomisi, arıcılık ve su ürünleri, AB-Türkiye hayvancılığı, hayvancılığa dayalı sanayi işletmeciliği, hayvansal ürünler pazarlaması ve üretici örgütlenmesi, sürü yönetimi ve klinik işletmeciliği, sürdürülebilir hayvancılık ve kırsal ekonomik kalkınma gibi ana başlıklardaki bilimsel çalışmaların yer alacağı kongremizde siz değerli bilim insanlarını ve sektör paydaşlarını aramızda görmekten büyük bir mutluluk duyarız. En derin saygılarımızla.


Prof. Dr. Engin SAKARYA

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Sadi ARAL (Ankara Üniversitesi, Emekli Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Engin SAKARYA (Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Yavuz CEVGER (Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Aytekin GÜNLÜ (Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Mehmet Kenan TÜRKYILMAZ (Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. İsmayil Safa GÜRCAN (Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Pınar SAÇAKLI (Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Esin Ebru ONBAŞILAR (Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. Hasan ÇİÇEK (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. Yılmaz ARAL (Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. Savaş SARIÖZKAN (Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. Ferhan KAYGISIZ (İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. Pınar DEMİR (Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. Aytaç AKÇAY (Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi).
Kongre Başkanı
Prof. Dr. Engin SAKARYA (Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi)
Düzenleme Kurulu
Yrd. Doç. Dr. Erol AYDIN (Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi)
Yrd. Doç. Dr. Seyfettin TUNCEL (Kırıkkale Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ferit CAN (Mustafa Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi)
Araş. Gör. Mustafa Bahadır ÇEVRİMLİ (Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Öğretim Elemanı)
Araş. Gör. Tuğba SARIHAN (Mustafa Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Öğretim Elemanı)
Düzenleyen Kuruluşlar
Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvancılık Ekonomisi ve İşletmeciliği AD
Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvancılık Ekonomisi ve İşletmeciliği AD
Kırıkkale Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvancılık Ekonomisi ve İşletmeciliği AD
Mustafa Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği AD
Bilimsel Sekreterya
Yrd. Doç. Dr. Erol AYDIN (Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi)
Araş. Gör. Mustafa Bahadır ÇEVRİMLİ (Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Öğretim Elemanı)
Araş. Gör. Tuğba SARIHAN (Mustafa Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Öğretim Elemanı)

Kongreye bildiri ile katılmak isteyenlerin, yukarıda bağlantısı verilen “Katılım ve Genişletilmiş Bildiri Özet Formu”nu doldurarak en geç 15 Mart 2017 tarihine kadar Kongre Bilimsel Sekreterliği elektronik posta (hayvancilikekonomisi2016@kafkas.edu.tr) adresine göndermeleri gerekmektedir. Herhangi bir sorunla karşılaşılması durumunda Kongre Bilimsel Sekreterine telefonla ulaşmanız mümkündür (+90 474 2426807/5099 ya da +90 555 5531548).

Yazar/ların, genişletilmiş bildiri özeti hazırlamak için aşağıdaki kuralları izlemelerini rica ederiz.

• Yazarların genişletilmiş bildiri özet metinleri özenle ve dikkatlice hazırlamaları önemle rica olunur. Dil kullanımındaki problemlerin yanı sıra, yazım ve dilbilgisi hataları yazarların sorumluluğundadır.

• Genişletilmiş bildiri özetleri Türkçe bildiri başlığı, yazar isimleri (Akademik unvanı olmadan yazılmalıdır. Sunum yapacak yazarın isminin altı çizilmelidir), kurum bilgileri, Tablo ve Şekiller ile Kaynaklar dışında en az 2500-3500 kelime (tek satır aralığında 5-6 sayfa) arasında olmalıdır. Genişletilmiş bildiri özeti içeriği araştırmalar için GİRİŞ, MATERYAL ve METOT, BULGULAR, TARTIŞMA ve SONUÇ, KAYNAKLAR sıralamasıyla derlemeler için ise GİRİŞ, YAZARIN KONUYLA İLGİLİ BELİRLEYECEĞİ BAŞLIKLAR, SONUÇ, KAYNAKLAR şeklinde yazılmalıdır. Gerekirse tablolar ve şekiller dâhil edilebilir. Tablo ve şekil sayısı toplamda 2’den fazla olmamalıdır. Bildiri geniş özet metinlerinin yazım formatı Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi kurallarına (http://vetdergi.kafkas.edu.tr/tr/Yazim.html) uygun olarak düzenlenmelidir.

• Bildirilerin kabulüne ilişkin bilgilendirme sonrası kongre kitabının basımı için yazarlardan en az bir tanesinin 15 Mart 2017’ye kadar kongre kayıt işlemlerini tamamlaması gerekmektedir.

 • Hayvancılık Politikaları
 • Hayvancılık Sigortaları
 • Hayvancılık İşletme Ekonomisi
 • Hayvansal Üretim ve Planlama
 • Hayvan Sağlığı Ekonomisi
 • Hayvancılık Üretim Alt Sektörlerine İlişkin Analizler
 • Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvancılık
 • Kırmızı Et Sanayi
 • Süt Sanayi
 • Kanatlı Ekonomisi
 • Arıcılık ve Su Ürünleri
 • AB-Türkiye Hayvancılığı
 • Hayvancılığa Dayalı Sanayi İşletmeciliği
 • Hayvansal Ürünler Pazarlaması ve Üretici Örgütlenmesi
 • Sürü Yönetimi ve Klinik İşletmeciliği
 • Sürdürülebilir Hayvancılık ve Kırsal Ekonomik Kalkınma

test
Kongre Oteli
Spice Hotel&SPA,
(www.spice.com.tr)
Antalya / Belek

Katılım Ücretleri

Katılımcı Kayıt Ücretleri
Öğretim Üyesi ve Elemanları 350TL
Diğer Araştırmacı ve Çalışanlar 350TL
Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencisi 250TL
Dış Katılımcı Ücreti (Günlük 09:00-18:00 Saatleri Arası) 250TL

* Verilen fiyatlara KDV dahildir. Lütfen ücreti yatırdığınıza ilişkin dekontu kongre bilimsel sekreteryasına elektronik posta olarak göndermeyi unutmayınız.

Kongre Konaklama Ücretleri

Oda Seçeneği Fiyatı
Tek Kişilik Oda (3 Gece 4 Gün, Kişi başı Her şey dahil) 940,00₺
Çift Kişilik Odada Kişi Başı Ücret (3 Gece 4 Gün, Kişi başı Her şey dahil) 720,00₺

*Verilen fiyatlara KDV dahildir. Lütfen kayıt ve konaklama ücretini yatırdığınıza ilişkin dekontu kongre bilimsel sekreteryasına elektronik posta olarak göndermeyi unutmayınız.
Kongre katılımcılarının paket olarak (3 gece - 4 günlük) konaklama yapması gerekmektedir.

Organizasyon Sekreteryası ve Kayıt

Saltur Turizm (www.saltur.com.tr)

Kongre Katılım ve Konaklama Ücretleri için Hesap Numarası

KONGREHESAPBANKAŞUBEŞUBE KODUHESAP NOIBAN
2.ULUSAL HAYVANCILIK EKONOMİSİ KONGRESİSALTURİŞ BANKASI TLBAŞKENT TİCARİ ŞUBE43982508TR91 0006 4000 0014 3980 0025 08
İŞ BANKASI EUROBAŞKENT TİCARİ ŞUBE43982016TR48 0006 4000 0024 3980 0020 16
ULUSAL HAYVANCILIK EKONOMİSİ KONGRESİ

BİLİMSEL PROGRAM

28 Nisan 2017 Cuma, Saat: 09.30

İstiklal Marşı

Saygı Duruşu

Kongre Başkanı Açılış Konuşması

Birinci Oturum

28 Nisan 2017 Cuma, Saat: 10.00

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Engin SAKARYA

Bildiri Başlığı

Sunumu Yapacak Kişi

Perakende Piyasada Et ve Ürünleri Pazarlaması, Gelişimi ve Pazara Etkisi Üzerine Bir Araştırma

Prof. Dr. Engin SAKARYA

(Ankara Üniv. Veteriner Fak.)

Hayvansal Üretimde Uygulanan Ekonomik Politikalarının Yapısal Değişim Analizinin Araştırılması (1969-2006)

Prof. Dr. Aytekin GÜNLÜ

(Selçuk Üniv. Veteriner Fak.)

Türkiye’de Süt Sanayiinde Mevcut Yapısal Durum ve Üretim

Prof. Dr. Yavuz CEVGER

(Ankara Üniv. Veteriner Fak.)

Türkiye Kırmızı Et ve Süt Sektörlerinde Mevcut Sorunlar ile Çözüm Önerileri

Levent GENÇ

(Türkiye Ziraat Odaları Birliği)

Kırmızı Et Mamülleri İmalat İşletmelerinde Genel Durum ve Sorunlar

Araş. Gör. Murat POLAT

(Ankara Üniv. Veteriner Fak.)

Çay-Kahve Molası (15 dk.)

Soru ve Tartışma (30 dk.)

Yemek (12.30-13.30)

 

İkinci Oturum

28 Nisan 2017 Cuma, Saat: 13.30

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yavuz CEVGER

Bildiri Başlığı

Sunumu Yapacak Kişi

Hereford, Limuzin ve Şarole Irkı Sığırların Besi Performansları ve Ekonomik Analizi

Doç. Dr. Savaş SARIÖZKAN

(Erciyes Üniv. Veteriner Fak.)

İstanbul’un Çatalca İlçesindeki Mandacılık İşletmelerinin Etkinlik Analizi

Doç. Dr. Ferhan KAYGISIZ

(İstanbul Üniv. Veteriner Fak.)

Türkiye’de Tiftik Üretimi ve Ekonomisi

Doç. Dr. Yılmaz ARAL

(Ankara Üniv. Veteriner Fak.)

Konya İlinde Yumurta Tavuğu Yetiştiren İşletmelerin Teknik ve Ekonomik Etkinlikleri ve Etkinlik Üzerine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi

Araş. Gör. Nurşen DOĞAN

(İstanbul Üniv. Veteriner Fak.)

Muğla İli Kültür Balıkçılığı İşletmelerinin Ekonomik Analizi

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Saltuk ARIKAN

(Fırat Üniv. Veteriner Fak.)

Çay-Kahve Molası (15 dk.)

Soru ve Tartışma (30 dk.)

 

Poster Sunumları ve Stand Alanlarının Gezilmesi

(16.00-17.00)

 

Üçüncü Oturum

29 Nisan 2017 Cumartesi, Saat: 09.30

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aytekin GÜNLÜ

Bildiri Başlığı

Sunumu Yapacak Kişi

Türkiye’nin Avrupa Birliği’nden Sağladığı Mali Destekler: IPA Örneği

Prof. Dr. Mehmet Kenan TÜRKYILMAZ

(Adnan Menderes Üniv. Veteriner Fak.)

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu IPARD Programları

Murat SAYDAM

(Selçuk Üniv. Veteriner Fak.)

Kırsal Yoksullukla Mücadelede Hayvansal Üretim Desteği Uygulaması ve İllere Göre Dağılımı

Yrd. Doç. Dr. Emin Ertan GÖKHAN (Fırat Üniv. Veteriner Fak.)

Kırsal Kalkınma Bölgelerinde Küçükbaş Hayvan Sürülerinin Sürdürülebilir Ekonomik Verimliliklerinin Güvenli Hayvansal Gıda Üretimi Üzerine Etkileri

Yrd. Doç. Dr. Kadir KIRK

(Yüzüncü Yıl Üniv. Ziraat Fak.)

Hayvansal Üretimde Faaliyet Gösteren Üretici Örgütlerinin Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler

Dr. Nezaket CÖMERT

(GTHB-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü)

Avrupa Birliği Hayvan Sağlığı Politikasındaki Gelişmeler ve Yeni Yasa

Işık ERŞAN

(GTHB-AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü)

Çay-Kahve Molası (15 dk.)

Soru ve Tartışma (30 dk.)

Yemek (12.30-13.30)

 

Dördüncü Oturum

29 Nisan 2017 Cumartesi, Saat: 13.30

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İ. Safa GÜRCAN

Bildiri Başlığı

Sunumu Yapacak Kişi

Veri Zarflama Analizi ile Koyunculuk İşletmelerinin Etkinliklerinin Belirlenmesi: Yozgat İli Örneği

Doç. Dr. Aytaç AKÇAY

(Erciyes Üniv. Veteriner Fak.)

Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Çiftlik Hayvanlarında Genetik Çeşitlilik Üzerine Etkisi

Doç. Dr. Bengi ÇINAR KUL

(Ankara Üniv. Veteriner Fak.)

Türkiye’de Küçükbaş Hayvan Sayısının Box-Jenkins Yöntemiyle Modellenmesi ve İleriye Yönelik Projeksiyonu

Dr. Doğukan ÖZEN

(Ankara Üniv. Veteriner Fak.)

Ardahan İli Arıcılık İşletmelerinin Sorunları ve Beklentileri

Doç. Dr. Erol AYDIN

(Kafkas Üniv. Veteriner Fak.)

TARSİM Arılı Kovan Sigortası Uygulamaları; TR32 Bölgesi Örneği

Dr. Mustafa Bahadır ÇEVRİMLİ

(Ankara Üniv. Veteriner Fak.)

Çay-Kahve Molası (15 dk.)

Soru ve Tartışma (30 dk.)

 

Beşinci Oturum

29 Nisan 2017 Cumartesi, Saat: 15.30

Oturum Başkanı: Prof. Dr. M. Kenan TÜRKYILMAZ

Bildiri Başlığı

Sunumu Yapacak Kişi

Hayvan Sağlığı Hizmetlerinde Kalite Düzeyinin Belirlenmesi

Doç. Dr. Hasan ÇİÇEK

(Afyon Kocatepe Üniv. Veteriner Fak.)

Süt Sığırcılık İşletmelerinde Mastitisten Korunma ve Tedavi Yöntemlerinin Belirlenmesine Yönelik Ön Saha Çalışması Sonuçları

Yrd. Doç. Dr. Hakan MURAT

(Cumhuriyet Üniv. Veteriner Fak.)

Ekonomi Perspektifinden Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Postpartum Dönemde Görülen Bazı Hastalıkların Etkileri

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Şener YILDIZ

(Dicle Üniv. Veteriner Fak.)

Göçer Keçi Yetiştiriciliğinin Modern Süt Keçisi Yetiştiriciliğine Dönüşümünün Bölge Hayvansal Üretimine Katkıları

Yrd. Doç. Dr. Kadir KIRK

(Yüzüncü Yıl Üniv. Ziraat Fak.)

Ankara İli Saanen Irkı Keçicilik İşletmelerinde Yetiştiricilik Özellikleri, Süt Üretim Maliyetleri ve Pazarlama Yapısı

Yrd. Doç. Dr. Seyfettin TUNCEL

(Kırıkkale Üniv. Veteriner Fak.)

Çay-Kahve Molası (15 dk.)

Soru ve Tartışma (30 dk.)


Sponsorluk Dosyası İndirmek için
Sponsorluk başvuruları Saltur Turizm tarafından alınacaktır.
Sponsorluk detaylarını kongre bilimsel sekreteryası ile görüşebilirsiniz.

SPONSORLARIMIZ

Kongre Bilimsel Sekreteryası

Yrd. Doç. Dr. Erol AYDIN
Tel 1: +90(474) 2426807-5099
Tel 2: +90(555) 553-1543
Email 1: hayvancilikekonomisi2016@kafkas.edu.tr
Email 2: dr-erolaydin@hotmail.com
Email 3: erol.aydin@kafkas.edu.tr
Not: Lütfen gerekmedikçe cep telefonu ile irtibata geçmeyiniz.
Maillerinize en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.

Organizasyon Sekreteryası ve KayıtSaltur Turizm
Tel: +90(312) 425-1333
Fax: +90(312) 425-7137
Email:kongre@saltur.com.tr
Web: www.saltur.com.tr
Adres : Atatürk Bulvarı No: 175/8 06680 Kavaklıdere – Ankara

SÖZLÜ BİLDİRİLER

Perakende Piyasada Et ve Ürünleri Pazarlaması, Gelişimi ve Pazara Etkisi Üzerine Bir Araştırma (Engin SAKARYA, Arzu GÖKDAİ, Tuğba SARIHAN ŞAHİN, Oğuz ALTIN)

Hayvansal Üretimde Uygulanan Ekonomik Politikalarının Yapısal Değişim Analizinin Araştırılması (1969-2006) (Aytekin GÜNLÜ, Burak MAT)

Türkiye’de Süt Sanayiinde Mevcut Yapısal Durum ve Üretim (Ahmet Cumhur AKIN, Yavuz CEVGER)

Türkiye Kırmızı Et ve Süt Sektörlerinde Mevcut Sorunlar ile Çözüm Önerileri (Çağrılı Bildiri) (Levent GENÇ)

Kırmızı Et Mamülleri İmalat İşletmelerinde Genel Durum ve Sorunlar (Murat POLAT, Yavuz CEVGER)

Hereford, Limuzin ve Şarole Irkı Sığırların Besi Performansları ve Ekonomik Analizi (Savaş SARIÖZKAN, Aytaç AKÇAY, Mehmet FİDANCI, Kaan M. İŞCAN)

İstanbul’un Çatalca İlçesindeki Mandacılık İşletmelerinin Etkinlik Analizi (Ferhan KAYGISIZ, Atıf EVREN, Ömür KOÇAK, Mehmet AKSEL, Talat TAN)

Türkiye’de Tiftik Üretimi ve Ekonomisi (Çağrılı Bildiri) (Yılmaz ARAL, Mehmet Saltuk ARIKAN, Ahmet Cumhur AKIN, Mustafa Bahadır ÇEVRİMLİ, Murat POLAT, Yavuz CEVGER, Arzu GÖKDAİ)

Konya İlinde Yumurta Tavuğu Yetiştiren İşletmelerin Teknik ve Ekonomik Etkinlikleri ve Etkinlik Üzerine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi (Nurşen DOĞAN, Ferhan KAYGISIZ)

Muğla İli Kültür Balıkçılığı İşletmelerinin Ekonomik Analizi (Çağrılı Bildiri) (Mehmet Saltuk ARIKAN, Yılmaz ARAL)

Türkiye’nin Avrupa Birliği’nden Sağladığı Mali Destekler: IPA Örneği (M. Kenan TÜRKYILMAZ, İbrahim ÖZTÜRK)

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu IPARD Programları (Murat SAYDAM, Aytekin GÜNLÜ, Burak MAT)

Kırsal Yoksullukla Mücadelede Hayvansal Üretim Desteği Uygulaması ve İllere Göre Dağılımı (Emin Ertan GÖKHAN)

Kırsal Kalkınma Bölgelerinde Küçükbaş Hayvan Sürülerinin Sürdürülebilir Ekonomik Verimliliklerinin Güvenli Hayvansal Gıda Üretimi Üzerine Etkileri (Kadir KIRK, Tuğba CEBECİ)

Hayvansal Üretimde Faaliyet Gösteren Üretici Örgütlerinin Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler (Nezaket CÖMERT, Mehmet Erhan EKMEN)

Avrupa Birliği Hayvan Sağlığı Politikasındaki Gelişmeler ve Yeni Yasa (Işık ERŞAN, Engin SAKARYA)

Veri Zarflama Analizi ile Koyunculuk İşletmelerinin Etkinliklerinin Belirlenmesi: Yozgat İli Örneği (Çağrılı Bildiri) (Aytaç AKÇAY, Elif ÇELİK, Savaş SARIÖZKAN)

Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Çiftlik Hayvanlarında Genetik Çeşitlilik Üzerine Etkisi (Çağrılı Bildiri) (Bengi ÇINAR KUL)

Türkiye’de Küçükbaş Hayvan Sayısının Box-Jenkins Yöntemiyle Modellenmesi ve İleriye Yönelik Projeksiyonu (Çağrılı Bildiri) (Doğukan ÖZEN)

Ardahan İli Arıcılık İşletmelerinin Sorunları ve Beklentileri (Erol AYDIN,  Pınar DEMİR, Kemal Yazıcı, Turgut KIRMIZIBAYRAK)

TARSİM Arılı Kovan Sigortası Uygulamaları; TR32 Bölgesi Örneği (Mustafa Bahadır ÇEVRİMLİ, Engin SAKARYA)

Hayvan Sağlığı Hizmetlerinde Kalite Düzeyinin Belirlenmesi (Hasan ÇİÇEK, Murat TANDOĞAN, İlkay DOĞAN)

Süt Sığırcılık İşletmelerinde Mastitisten Korunma ve Tedavi Yöntemlerinin Belirlenmesine Yönelik Ön Saha Çalışması Sonuçları (Hakan MURAT)

Ekonomi Perspektifinden Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Postpartum Dönemde Görülen Bazı Hastalıkların Etkileri (Ahmet Şener YILDIZ)

Göçer Keçi Yetiştiriciliğinin Modern Süt Keçisi Yetiştiriciliğine Dönüşümünün Bölge Hayvansal Üretimine Katkıları (Kadir KIRK, Tuğba CEBECİ)

Ankara İli Saanen Irkı Keçicilik İşletmelerinde Yetiştiricilik Özellikleri, Süt Üretim Maliyetleri ve Pazarlama Yapısı (Seyfettin TUNCEL, Yılmaz ARAL, Tuğba SARIHAN ŞAHİN, Mehmet Saltuk ARIKAN)

 

 

POSTER BİLDİRİLER

Hayvancılık Sektörü Bazı İşgücü Özelliklerinin ve Kurumsal İş Tatmininin Değerlendirilmesi (Berrin ŞENTÜRK)

Perakende Balık Satışı Yapan İşletmelerin Teknik ve Mali Durumu: Hatay ili örneği (Mehmet Ferit CAN)

Türkiye ve AB Hayvancılık Politikalarının Etkileşim Süreci ve Olası Sonuçları (Mehmet Ferit CAN)

Sığırlarda Hypodermosis (Nokra) ve Deri Sektörüne Ekonomik Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme (Engin SAKARYA, Muharrem SATAR, Oğuz ALTIN, Haldun İDACI)

Sığır Besiciliğinde Canlı Ağırlık ve Karkas Et Maliyetlerinin Güncel Veriler Üzerinden Hesaplanması (Haldun İDACI, Yılmaz ARAL, Sıtkı ÇETİN)

Türkiye’de Tavuk Eti Sektörünün Üretim, Tüketim ve Dış Ticaret Yapısı (Murat TANDOĞAN, Hasan ÇİÇEK)

İzmir Tire Süt Kooperatifine Üye Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Sorunları İle İlgili Anket Çalışması (Ferda YILDIRIM, Neslihan KAMANLI CAN)

Türkiye Süt Sığırcılığında Çiğ Süt Üretim ve Pazarlama Aşamalarında Yaşanan Sorunlar İle Çözüm Önerileri (Oğuz ALTIN, Yılmaz ARAL)

Sığır Besiciliğinde Karlılığı Etkileyen Teknik ve Ekonomik Faktörler (Ömer GEZGİNÇ, Burak MAT)

Hayvancılık Sektöründe Kooperatifçiliğin Yeri ve Önemi (Engin SAKARYA, Oğuz ALTIN)

Türkiye’de Son Dönemde Uygulanan Hayvancılık Desteklemeleri ve Sektörel Etkilerinin İncelenmesi (Yağmur ERMİŞ)

Süt Sığırcılık İşletmelerinin Şap Hastalığına İlişkin Uygulamaları (Pınar DEMİR, Erol AYDIN, Kadir BOZUKLUHAN)

Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinde Tek Düzen Hesap Planı 7/A ve 7/B Uygulamaları (Recep KEÇECİ, Burak MAT)

Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Ayak Hastalıkları ve Ekonomik Etkileri (Sıtkı ÇETİN, Burak MAT, Fidan Didem ŞİŞMAN)